Brandsikring med brandtekniske installationer

Brandalarmer redder liv – derfor skal man tage brandsikring alvorligt.

TS-gruppen tilbyder professionel rådgivning og installation af alle typer brandalarmer og brandsikringsløsninger til private, virksomheder og institutioner. Vores autoriserede el-installatører og rådgivere vil vejlede dig, så du får den bedste løsning – uanset behov og omfang.

Brandalarmer giver tryghed

Når det drejer sig om sikkerhed og værdier, er der flere forskellige parametre at overveje – specielt når det gælder brandalarmer og sikringsløsninger.

Ifølge beredskabsstyrelsen er der ca. 25.000 brande i Danmark hvert år. Branden kan starte mange steder i både virksomheden eller institutionen, og det er aldrig til at vide, hvor den kan starte, derfor er det vigtig at du sikre din virksomhed eller institution med et f.eks. et Automatisk Brandalarmeringsanlæg (ABA 232)

En brand kan være altødelæggende og koste menneskeliv, derfor er det en sikkerhedsfaktor, der skal tages alvorligt. Med installation af et automatisk brandalarm-anlæg

ABA 232 (Automatisk brandalarmanlæg)

Et automatisk brandalarmsystem er mere og mere udbredt grundet strengere regler inden for brandsikring af byggerier. ABA anlægget er jeres tryghed og sikkerhed for en hurtigt detektering af en evt. brand i bygningen.

Et ABA-anlæg er et elektronisk overvågningsanlæg. Når brandalarmen aktiveres, sendes der en alarm til brandvæsnet.

Opbygning af et ABA-anlæg kan variere fra bygning til bygning og afhængig af krav fra beredskabet. Det er som oftest grundet lovkrav, at man installerer et ABA anlæg, men det kan også være grundet sikring af virksomheden.

En DBI-godkendt ABA-installatører en virksomhed, der installerer og servicerer ABA-anlæg, der er udført i henhold til DBI’s retningslinjerog har en DBI-certificeret personansat.

 

AVA 024 (Varslingsanlæg)

Et AVA-anlæg (automatisk varslingsanlæg)varsler personer i tilfælde af brand. Dette er særligt nødvendigt i bygninger, hvor mange mennesker skal bruge de samme nødudgange. Et automatisk varslingsanlæg en effektiv måde at sikre en rolig og sikker evakuering af en bygning i tilfælde af en nødsituation.

Kravene til AVA findes i DBI retningslinje 024, her kan man se hvor og hvornår det er nødvendigt at installere AVA. Samtidig kan man her finde krav til udstyr og højtalere.

 

ABV 027 (Brandventilationsanlæg, mekaniske)

Et brandventilationsanlæg ventilerer røg og varme ud af lokalet. Det sænker temperaturen og begrænser risikoen for røggaseksplosion. Sigtbarheden øges, når den varme røg bortventileres hvilket giver mere tid til evakuering. ABV-anlæg kan aktiveres automatisk ved detektering af varme eller røg i rummet. Når ABV-anlæg er installeret i et område, overvåget af ABA-anlæg, skal ABA-anlæg kunne aktivere ABV-anlægget.

Det skal også være muligt for redningsberedskabet at aktivere ABV-anlæg manuelt.

ABV-anlæg skal udføres i overensstemmelse med DBI Retningslinje 027 Brand-ventilationsanlæg, Projektering, installation og vedligeholdelse eller en tilsvarende standard/norm.

Kontakt os

Privatlivs- og cookiepolitik

9 + 13 =

Find os

TS-Gruppen Amba
Spettrupvej 1A
8722 Hedensted
70 20 86 60
info@ts-gruppen.dk