Bliv en del af TS-gruppen » TS-gruppen - Danmarks stærkeste el- & energiinstallatører

Bliv del af TS-gruppen. Hvilke fordele er der for dig som el-installatør?

Når en selvstændig el-installationsvirksomhed kan kalde sig ‘en del af TS-gruppen’, er virksomheden både blevet medejer og derigennem medlem af TS-gruppen.

Medlem af TS-gruppen

Et TS-center er en selvstændig lokal el-installatør, der gennem medlemskabet indgår i et landsdækkende fællesskab og samarbejde, hvor vi har fokus på:

 • Forretningsudvikling: Videndeling, ERFA-møder, individuelle og fælles sparringsforløb
 • Kompetencer: Uddannelser, kurser, og fælles kompetencer bl.a. leje af hinandens kompetencer og medarbejdere, adgang til termografering iht. DBI og adgang til ABA-certificering
 • Synlighed: Ny hjemmeside, markedsføring inkl. opslag på dine sociale medier, intranet for medarbejdere
 • Koncepter: Fælles værktøj, indkøbsaftaler og uddannelse
 • Fælles kunder: Vi samarbejder med en række landsdækkende kunder – bl.a. Gjensidige Forsikring

Derfor er et TS-center stadig helt sit eget, men bidrager samtidig til et stort og fælles netværk af virksomheder inden for el- og energibranchen.

Andre faglige kompetencer: Nogle virksomheder bidrager med flere og andre håndværksområder, som VVS-installation og blikkenslagerarbejde, og mange har tilhørende butik med salg af el-artikler og hårde hvidevarer. Det største faglige krav er, at virksomhedens hovedområde er elinstallation.

 

TS-gruppen består af selvstændige el-installatører

En virksomhed der bliver medejer af TS-gruppen, bevarer altså sin egen identitet. Eksempelvis vil ‘Brdr. Hansens El og Energi’ stadig hedde ‘Brdr. Hansens El og Energi’.

Dermed er det at være ‘en del af TS-gruppen’ ikke noget, der ændrer ved virksomhedens eksisterende profil – ud over naturligvis at kunne trække på sine med-medlemmers erfaring og kompetencer inden for samme eller andre fagområder.

 

Lokale og landsdækkende elinstallatører og elektrikere

Et TS-center plejer og servicerer selvfølgelig stadig egne, lokale kunder, men indgår samtidig i et bredt samarbejde med de andre TS-centre i forhold til landsdækkende fælleskunder – og det er bl.a. her, at der er fordele ved at være mange og geografisk spredte.

 

Geografi og konkurrenceradius

Uanset hvad vil et TS-center kun bevæge sig inden for egne geografiske grænser, og der etableres en konkurrencemæssig, geografisk radius for hvert et center, da vi selvfølgelig ikke skal konkurrere indbyrdes om de samme lokale kunder.

 

Krav

Vi optager ikke alle – her uddyber vi nogle af kravene:

 • Kvalitet og kompetencer 
  • Ethvert TS-center lever op til de højeste standarder- både mht. materialer og håndværksmæssig udførelse af enhver opgave.
   • Vi har et solidt og fordelagtigt samarbejde med de bedste og største leverandører på markedet – og alle TS-centre nyder derfor godt af de bedste leverandør- og producentaftaler.
 • Uddannelse
  • Alle ledere og medarbejdere skal have autoriserede og tidssvarende uddannelser inden for deres område. Det er desuden et krav, at alle kontinuerligt følger op på den faglige udvikling inden for el og energi ved løbende at tage kurser og uddannelser.
   • Vi får desuden ekstra gode priser på eksterne uddannelser og kurser, da vi kan sende mange afsted på én gang. 
 • Kundetilfredshed
  • Vi tager kontakt til vores kunder, og vurderer ud fra flere kundetilfredshedsparametre. Derfor sætter vi en ære i og forventer en høj kvalitet i alle opgaver.
   • Vi tager løbende telefonisk og skriftlig kontakt til fælleskunderne. Det gavner alle at blive klogere på kundernes vurdering af et udført stykke arbejde. 

 

Markedsføring i fokus

Markedsføring – specielt online – er en essentiel del af enhver virksomheds fremdrift og trivsel i dagens Danmark, så derfor har vi stor fokus på at markedsføre TS-centrene så optimalt som det er muligt.

 

Hjemmeside

Alle i TS-gruppen har samme hjemmesideplatform. Det gør det let at styre de fælles markedsføringstiltag direkte fra hovedkontoret. Et TS-center har selvfølgelig ret til at tilføje egne sider, tekster og billedmateriale til egen hjemmeside.

 

TS-gruppen står for markedsføring med:

 • Materiale til månedskampagner
  • Hver måned lancerer vi et udvalgt produkt til henholdsvist erhverv og private. Det markedsføres med:
   • PDF til download – A4 flyer
   • Mailsignatur
   • Facebookopslag – tekst og billede
   • Opdatering på hjemmeside med sider om månedskampagnen (erhverv og privat) og tilhørende forsidesliders.
 • Facebookopslag
  • Ud over facebookopslaget til månedskampagnen udarbejdes ekstra facebookopslag med billeder/video og tekst. De målrettes den private kundeskare, og har i høj grad til formål at brande virksomheden som den lokale elinstallatør. Emnerne spænder fra tips og råd til underholdende markedsføring – bl.a. med korte youtube-videoer lavet til og for TS-centrene.
 • Lokalt og originalt indhold på hjemmesiden
  • Ca. 3 gange årligt får hvert TS-center mulighed for at få udarbejdet en ny, original side på egen hjemmeside – en side som ingen andre har – inklusive søgemaskineoptimering (SEO). Det er op til hvert TS-center, at bestemme hvilket emne siden/erne skal fokusere på.
  • Emnerne kan eksempelvis være:
    • En referenceartikel fra en kunde – erhverv eller privat
    • En side om et produkt eller en løsning (hvor et bestemt produkt eller en bestemt service uddybes)
    • Uddybende beskrivelser af de eksisterende sider (mere om eksempelvis varmepumper, solceller, energioptimering)
    • En nyhed – om virksomheden, om medarbejderne, om nye produkter/ydelser
 • Vejledning til egne markedsføringsindsatser
 • Nyhedsartikler for TS-gruppen som samlet enhed – herunder månedligt nyhedsbrev

 

Hvorfor blive en del af TS-gruppen?

El- og energibranchen udsættes for stigende konkurrence og stadig flere krav. Hvilket stiller stigende krav til den lokale el-installatør. Et fællesskab med et godt netværk  kombineret med mange muligheder gør det lettere for den enkelte virksomhed at håndtere det store pres.

Virksomhedens konkurrencedygtighed øges med eksempelvis:

 • øget indtjening – fælles kunder og lokale markedsføringsindsatser
 • færre omkostninger – stordriftsfordele og fælles værktøj
 • uddannelse – interne ERFA-møder, landsmøder
 • netværk – viden- og ressourcedeling

 

Interne koncepter:

 • fælles termografør – udlejes favorabelt til de centre der ikke selv har mulighed for at termografere
 • markedsføring og kommunikation – ny hjemmeside, løbende SEO, pressemeddelse, kampagner og konceptudvikling
 • grafisk assistance – til eksempelvis aviser, magasiner, brochurer mv.
 • ultralydstest – lejer, motorer og lækagesøgning på trykluft

Interesseret i at vide mere? Kontakt os på 70 20 86 60 – vi ser frem til at høre fra dig.

Kontakt os

2 + 14 =