2019: I april har TS-gruppen og vores 39 el-installatører indgået et samarbejde med Hjerteforeningen. Ved Landsuddelingen ”Gå dig til en hjertestarter” er der uddelt mere end 300 hjertestartere. I den forbindelse har TS-gruppen doneret over 300.000 kr. som er blevet brugt til montering af hjertestarterne. Alle der har gået sig til en hjertestarter, har fået den monteret af en af TS-gruppens el-installatører rundt i landet.

2018: I November kom Ole Frydensberg til som administrerende direktør. 

2017: ? 

2016: Vi er nu 37 TS-virksomheder fordelt på 50 lokale TS-centre over hele landet. Der er kommet flere fælleskunder til. Bl.a. ViewNet Systems, og samarbejdet med Gjensidige Forsikring er udvidet til at inkludere alle deres erhvervskunder. De nye unikke TS-websites blev lanceret i foråret, så alle TS-centre fremover har særegent layout. De er koblet til vores fælles intranet, og der er udviklet et specialdesignet kundesagssystem i samme ombæring. Der er ekstra fokus på online markedsføring – og TS-gruppens hovedkontor har ansat ekstra kræfter i den forbindelse.

Den femte TS El- & energimesse løb af stablen med over 60 leverandører og producenter. De præsenterede nyheder og løsninger for 130 af de lokale TS-centres kunder om torsdagen og for 500 TS-medarbejdere om fredagen.

Se video fra medarbejderdagen her:

2015: Vi havde 36 medejere (lokale TS-centre) ved udgangen af 2015. Vi fik flere TS-fælleskunder, og blev dermed landsdækkende installatører for Solamagic, Frode Laursen og GK Danmark. Et stort initiativ med nye websites til alle TS-gruppens medejere blev søsat.

2014: Vi havde 34 medejere (lokale TS-centre) ved udgangen af 2014. Det fjerde TS-kick off fik navneændring til TS El- & Energimesse. På messen præsenterede over 60 leverandører og producenter nyheder for 140 af de lokale TS-centres kunder om torsdagen, og om fredagen for 463 af vores medarbejdere.

Vi fik flere landsdækkende kunder bl.a. Gjensidige Forsikring (landbrugskunder) og Inventilate. Opstart af nyt koncept med TS-energiXpert, som fokuserer på energibesparelser og løsninger for både private og virksomheder.

2013 Det tredje TS-kick off afvikles, med minimesse med 60 leverandører og et nyt tiltag med kundemesse om fredagen med over 115 tilmeldte kunder. Oplev kundemessen her. 420 TS medarbejdere deltager. Ny fælles TS-kunde, landsdækkende installatør for Halco.

2012 Fortsat temaaftener om solceller og varmepumper, resulterer i over 2000 solgte solcelleanlæg. Og over 1000 varmepumper. Nu med 30 andelshavere. Vores andet TS-kick off samt minimesse med 60 leverandører afholdes. Over 350 TS-medarbejdere deltager. Ny fælles TS-kunde, landsdækkende installatør for Panasonic Nordic.

2011 Der afholdes lokale temaaftener om solceller og husstandsvindmøller sammen med vores leverandører. Vi havde besøg af over 3500 kunder i vore lokale TS-centre. Andelshavere er steget til 27.

2010 Der afholdes fælles møder/foredrag for erhvervskunder om energioptimering rundt om i landet med temaet – en måling er bedre end 10 meninger. Andelshavere er nu 23, samt nyt fælles websitelayout.

2009 TS-gruppen fylder 25 år. MPLS-netværket slukkes og al relevant viden lægges over på intranettet. Ole Meibom fratræder efter 20 års virke som direktør og erstattes af Mick Clausen, som kommer fra Lemvigh-Müller. Nyt navn og logo vedtages. Ved årets udgang er antallet af andelshavere steget til 22.

2008 Det besluttes at nedlægge MPLS-netværket, og alt materiale skal samles på intranettet. Ved årets udgang er medlemstallet steget til 19.

2007 TS-gruppens intranet er klar til brug, og intranettet bliver en fælles platform for SKS-systemet, værktøjsstyring, medarbejderstyring og for salgsmaterialer, og dermed sættes der en ny standard for videndeling. Niels Valeur vælges som formand til bestyrelsen. Ny kontingentstruktur der er tilpasset vores forpligtende indkøbssamarbejde.

2006 Fælles forpligtende udbud af et fordelsprogram med henblik på at samle købet hos kun en grossist vedtages og gennemføres. Revision af vores strategi, etablering af arbejdsgrupper, der selv skal stå for arbejdet.

2005 Vores nye hjemmeside er færdig, og alle har mulighed for at vedligeholde deres eget site via CMS-systemet. Jens Arnoldsen tiltræder som ekstern bestyrelsesformand. IT-platformen er i drift, men fejlbehæftet.

2004 Den fælles IT-platform med fælles mailserver færdiggøres. Hjemmesiderne overføres til Tangora-systemet (et CMS-system) i forbindelse med et lederkursus, hvor indehaverne gennemførte en personlighedstest, og vi gennemførte den første medarbejdertilfredshedsundersøgelse hos alle 22 andelshavere.

2003 Etablering af en fælles IT-platform (MPLS-netværk) påbegyndes. Et program til registrering og styring af spildtid præsenteres, og samtidig lanceres begrebet ”fokusområder” (som ejerleder må man prioritere – man kan ikke have fokus på alt).

2002 Servicekonceptet ”total teknisk service” lanceres. Er med i finalen om et udbud om bygningsteknisk vedligeholdelse af alle Post Danmarks bygninger. Byder velkommen til den 21. andelshaver. Studietur til Ungarn.

2001 Udvikling af et fælles SKS-system påbegyndes. Vinder udbud for fornyelse af data-installationer hos Expert radiokæden.

2000 Første landsdækkende kunde i form af installation af varmepumper PVG Scandinavia. Samarbejdet internt professionaliseres bl.a. ved at løse en række opgaver for Top Danmark.

1999 Sammen med Logikk afsluttes vores lederuddannelse, der har haft fokus på lederrollen og på at etablere et fælles værdigrundlag. El-branchen sættes under anklage for ulovligt kartel, og det resulterer i en væsentlig forøgelse af konkurrencen. Studierejse til Finland.

1998 Første internetkursus afholdes, internt fokus på medarbejderen som virksomhedens vigtigste ressource.

1997 TS-gruppen går på internettet med et fælles grafisk layout, og samtidig indføres e-mail i gruppen, der nu tæller 16 andelshavere.

1996 Markedsføringen systematiseres og fremover udsendes der 2 info-blade om året. Markedsføringen støttes af både Solar og LP.

1995 TS-gruppen ISO 9002 kvalitetshåndbog fremsendes til certificering hos Norsk Veritas. Den første kundetilfredshedsanalyse gennemføres. Første studierejse gennemføres til Philips belysningslaboratorium og telefonfabrik i Holland.

1994 TS-gruppen kan fejre sit 10 års jubilæum med 13 andelshavere og en ny forsikringsaftale. Markedsføringsmanualen færdiggøres, og markedsføringen styrkes. Videndeling forstærkes ved etablering af 3 årlige arbejdsmøder.

1993 I samarbejde med Dansk Arbejdsgiverforening påbegyndes et 16 dages lederkursus – fordelt over hele året – for indehaverne. Dette resulterede i et væsentligt styrket sammenhold. Udarbejdelse af en fælles personalemanual og personalepolitik samt revision af strategien.

1992 Skiftede indkøbssamarbejdspartner til Witte i Flensborg, da hverken Louis Poulsen eller Solar ville handle med TS-gruppen, der af dem blev betragtet som en ”indkøbsforening”. Men sidst på året ændrede tingene sig, og både Solar og Louis Poulsen tilbød sig som hovedgrossister. Landsdækkende markedsføring og telefoncentraler påbegyndes – stævning fra Tele Sønderjylland, som endte med, at de trak sagen tilbage.

1991 Teknisk Service skifter navn til TS-gruppen, og et ISO 9002 kvalitetsstyrings system iværksættes. Tekniske manualer for tekniske alarmer og datainstallationer er færdige, og en telemanual er ved at være færdig.

1990 Udarbejdelse af fælles standarder i form af tekniske manualer påbegyndes.

1989 Samarbejdet med H.D. Wegner ophører, og i stedet etableres der et kontor i Aalborg med en ½-tids medarbejder for at konsolidere driften. Antallet af andelshavere er faldet til 12. Den 1/11 tiltræder Ole Meibom som direktør.

1987 De første administrative kurser etableres – begrebet ”spilfordeler” lanceres.

1985 Teknisk Service etablerer kontor i Farum, og er nu oppe på 25 andelshavere. Formålet med samarbejdet er at sikre den enkeltes konkurrencemæssige fordele inden for marketing, produktion, indkøb og administration samt at etablere en landsdækkende service-, salgs- og administrationsfunktion. H.D. Wegner ansættes som direktør.

1984 TS-gruppen etableres under navnet Teknisk Service. Idéen og konceptet stammer fra 2 ERFA-grupper i det sydjyske. Ved selskabets start er der 17 andelshavere.